👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroksslättsskolans IUP HT 19

Skapad 2019-08-13 08:44 av Emmelie Nordh
Kroksslättsskolan IUP.
Grundskola 7 - 11
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Trivsel och trygghet

Samarbete, Ansvar, Respekt

För dig som går på fritids

Övriga kommentarer:
Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…

Inför utvecklingssamtalet
Under utvecklingssamtalet

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. 

Utvärdering