👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsärskolan ämnen ht19 (Kyrkerörsskolan)

Skapad 2019-08-19 07:13 av Torbjörn Johansson
IUP-mall för elever i grundsärskolan, inriktning träning år 1-9 i Falköping. Baserad på Falköpings Kommuns gemensamt framtagna omdömen. Används med bedömningsmodul.
Grundsärskola 6 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

Lgr 11 kapitel 2 Skola och hem (information om elevens trivsel) - fråga 1
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden - fråga 1
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden - fråga 2
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden - fråga 3
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden - fråga 4
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande - fråga 1
Lgr 11 kapitel 2 Bedömning och betyg - fråga 1
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande - fråga 2

Mina IUP-mål

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå de olika målen i denna plan.

Så här ska jag nå målet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…