👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Kvarnbyskolan ht-19

Skapad 2019-08-21 08:11 av Ulrika Modé Olausson
Grundskola 13 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden
  • hur jag trivs i skolan

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Om att vara i skolan
Utveckling av lärandet
Det här vill jag speciellt ta upp på utvecklingssamtalet

Den individuell utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande i skolan. Den framåtsyftande planeringen skrivs under utvecklingssamtalet och här ska du som elev och förälder kunna påverka innehållet. Här sammanfattar ni gemensamt vilka kunskaper eleven ska utveckla och hur arbetet ska gå till för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.