👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Trollbergets förskola 19/20

Skapad 2019-08-21 09:52 av Åsa Anshem
Mall för medarbetarsamtal Trollbergets förskola 19/20
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till samtal

Välkommen till ditt medarbetarsamtal ht-19!

Vi kommer nu börja arbeta med medarbetarsamtalen här i Unikum.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast en vecka före samtalet. Om vi samverkar här i Unikum så är vi båda två väl förberedda inför ditt samtal och det är en förutsättning för att det blir ett givande samtal. 

Hjärtligt välkommen!

 

Allmän information om medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och mig som chef. Ett medarbetarsamtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl, vilket bidrar till en bra grund för dialog.
Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås.

För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att vi tillsammans samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten samt bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och jag göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

Hälsa och arbetsmiljö:

Ditt mående har betydelse för ditt arbete och vice versa. Därför är det viktigt att jag som chef har en bild av hur det ser ut för dig och vad som skulle kunna göra skillnad i din vardag på arbetet.

Hur är din hälsa? Hur mår du? Har du förutsättningar att göra ett bra jobb? Känner du att du har en bra balans mellan de olika delarna i livet, arbete, familj, fritid osv.?

Har du någon bisyssla?

Hur ser ditt saldo ut för komp/semester uttag?

 

Ett gott medarbetarskap innebär bland annat att du:

  • Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning med respekt
  • Söker former för samarbete för att höja kvalitén och effektiviteten i det vi gör. 
  • Håller dig uppdaterad och aktivt tar till dig information om din arbetsplats och ditt uppdrag
  • Är professionell i ditt bemötande

Ledarskap:

Jag..
• leder och organiserar arbetet för en god lärandemiljö

• visar förståelse för och värdet av mångfald och verkar för en jämställd miljö

• skapar relationer och ömsesidig respekt

 

Kompetens:

Kompetensutveckling handlar om hur du som medarbetare ökar din förståelse och din kunskap kring verksamhetens innehåll, uppdrag och mål för att bli en skicklig och medveten pedagog.

Jag önskar dina tankar kring hur du bidrar till det utvecklingsarbete som pågår på förskolan utifrån våra tre utvecklingsområden samt  dina tankar kring övrig kompetensutveckling du ser behov av för att öka kvaliteten i verksamheten.

 

Övrigt

Medarbetarmål:

Fundera på ett mål utifrån våra tre utvecklingsområden som du behöver sätta för egen del. Vi kommer även att diskutera och formulera målet tillsammans vid behov.
Har du något ytterligare personligt mål skrivs det också här.

 

Utvärdering Utvärderas inför återkopplingssamtal i mars.