👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall för år 4 läsåret 19/20 Lerbäck

Skapad 2019-08-21 10:14 av Emelie Sörensen
Samtalsmall baserad på dokumentet "Framgångsfaktorer"
Grundskola 10 - 11
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Fyll i självskattning under fliken Framgångsfaktorer.

Välkommen till mitt samtal agenda

Samtalet handlar om:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Hur bra är jag på att:
Hälsa & sömn
Kommentarsfrågor
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingsmål och hur vi når dessa.

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå de olika målen i denna plan.

Utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…