👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dibbers framåtsyftande utvecklingssamtal Regnbågen

Skapad 2019-08-21 14:50 av Rosmari Kristina Albornoz
Dibbers samtalsmall för utvecklingssamtal 1 - det framåtsyftande samtalet.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varmt välkommen till ett framåtsyftande utvecklingssamtal!

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan enligt Lpfö 18 samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Utvecklingssamtalen är en av de vägar vi på Dibbers förskolor använder för att skapa samarbete med hemmen.

Detta samtal är nummer ett av två utvecklingssamtal vi kommer erbjuda under läsåret. Samtalet har vi tillsammans med er vårdnadshavare för att prata om ert barns utveckling och lärande, om relationer och välbefinnande samt ditt barns delaktighet och inflytande här på förskolan.


Samtalet avslutas med att pedagog och vårdnadshavare gör en framåtsyftande planering/överenskommelse utifrån den kunskap utvecklingssamtalet ger om barnets nuläge. Barnens överenskommelser ligger sedan som grund för förskolans undervisningsplanering. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utveckling och lärande

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.." (s.6)

Läroplan för förskolan -18

I avsnitt 1; samtalsunderlag barn, ges barnet möjlighet att berätta själv utifrån sin upplevelse. Barn som kan svara på intervjufrågorna intervjuas.

I avsnitt 2; är pedagogens observation underlag till svar på frågorna. Alla barn observeras utifrån dessa frågor.

I avsnitt 3; svarar vårdnadshavaren på frågorna utifrån sitt perspektiv.

Samtliga avsnitt ligger sedan som grund för överenskommelsen på sista fliken samt fortsatt undervisningsplanering.

1. Samtalsunderlag barn
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
2. Pedagogens observationsunderlag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
3. Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande frågor om ditt barn och vår utbildning. Finns det något som du vill ta upp utöver dessa frågor, ber vi dig att ta upp det muntligt under samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Lek, relationer och välbefinnande

"Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. " (s.4)

Läroplan för förskolan -18

I avsnitt 1; samtalsunderlag barn, ges barnet möjlighet att berätta själv utifrån sin upplevelse. Barn som kan svara på intervjufrågorna intervjuas.

I avsnitt 2; är pedagogens observation underlag till svar på frågorna. Alla barn observeras utifrån dessa frågor.

I avsnitt 3; svarar vårdnadshavaren på frågorna utifrån sitt perspektiv.

Underlaget ligger sedan som grund för överenskommelsen på sista fliken samt fortsatt undervisningsplanering.

1. Samtalsunderlag barn
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
2. Pedagogens observationsunderlag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
3. Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande frågor om ditt barn och vår undervising. Finns det något som du vill ta upp utöver dessa frågor, ber vi dig att ta upp det muntligt under samtalet.
Namn
Kommentar…

Delaktighet och inflytande

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen." (s.12)

Läroplan för förskolan -18

I avsnitt 1; samtalsunderlag barn, ges barnet möjlighet att berätta själv utifrån sin upplevelse. Barn som kan svara på intervjufrågorna intervjuas.

I avsnitt 2; är pedagogens observation underlag till svar på frågorna. Alla barn observeras utifrån dessa frågor.

I avsnitt 3; svarar vårdnadshavaren på frågorna utifrån sitt perspektiv.

Underlaget ligger sedan som grund för överenskommelsen på sista fliken samt fortsatt undervisningsplanering.

1. Samtalsunderlag barn
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
2. Pedagogens observationsunderlag
Namn
Kommentar…
3. Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande frågor om ditt barn och vår utbildning. Finns det något som du vill ta upp utöver dessa frågor, ber vi dig att ta upp det muntligt under samtalet.
Namn
Kommentar…
Vår gemensamma överenskommelse Här formulerar pedagogen i samråd med vårdnadshavare en överenskommelse. Den syftar till att skapa förutsättningar för barnet att lära och utvecklas utifrån det nuläge samtalet gett er kunskap om.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering – Görs innan, under nästa samtal eller i slutet på läsåret.
Namn
Kommentar…