👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass Hallernaskola

Skapad 2019-08-22 14:24 av Lena-Maria Carlén
IUP-mall för förskoleklass med övrig utveckling.
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
 • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Frågor kring elevens utveckling i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande".

Kunskapsmålen i skolan finns beskrivna i skolans nationella kursplaner. Varje ämne har sin egen kursplan. Klicka här om du vill se kursplanerna för grundskolan.>>


Normer och värden
Trivsel
Kunskap
Ansvar och inflytande
Eventuella kommentarer
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Fritids
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Eventuella kommentarer
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

För att ett utvecklingssamtal ska kunna bli ett trepartssamtal mellan mig, vårdnadshavare och lärare, är det viktigt att vi alla känner till vilka kunskapskrav vi arbetar mot i skolan och att lärarna har bedömt mina kunskaper. Efter det kan vi under samtalet komma överens om hur mitt fortsatta lärande ska stödjas och stimuleras. Innan utvecklingssamtalet gör vi våra förberedelser här i Unikum.

Punkter vid utvecklingssamtalet

 • Hur arbetet med min förra IUP har gått.
 • Viktiga steg som jag tagit under terminen.
 • Områden som är viktigast att fokusera på nu.
 • Min nya IUP som jag och mina lärare (och eventuellt mina vårdnadshavare) har förberett.

Läs mer om om utvecklingssamtal här >>

Övriga frågor- om att främja lärandet
Namn
Kommentar…
Mentors eventuella noteringar:
Namn
Kommentar…
Annan personals eventuella noteringar:
Namn
Kommentar…