👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklinssamtal Föräldrakooperativet Kattfoten

Skapad 2019-08-23 13:39 av Sabina Gustafsson
Detta är en mall som vi använder vid utvecklingssamtal på Föräldrakooperativet Kattfoten.
Förskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Löpande under året dokumenterar och följer vi varje barns utveckling och lärande. Denna dokumentation görs i lärloggar och syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och utveckla arbetssätt som gynnar barnen. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet tittar och samtalar vi tillsammans, vårdnadshavare och pedagog, kring dokumentation av ditt barns utveckling och lärande. Vi pedagoger har tillsammans valt ut dokumentation som visar på barnets trygghet/trivsel, intressen, lärande och utveckling i den verksamhet som vi erbjuder på förskolan.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågorna förbereds på förskolan.

Frågorna förbereds av barnet och barnets vårdnadshavare hemma innan utvecklingssamtalet.