👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionssamtal Västerbo

Skapad 2019-08-26 03:47 av Lena Jegers
Samtal med vårdnadshavare efter genomförd introduktion.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varmt välkommen till introduktionssamtal!

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan enligt Lpfö 18 samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Utvecklingssamtalen är en av de vägar vi på Dibbers förskolor använder för att skapa samarbete med hemmen.

Detta samtal är nummer ett av två utvecklingssamtal vi kommer erbjuda under läsåret. Introduktionssamtalets syfte är att följa upp hur ni som vårdnadshavare har upplevt introduktionen och barnets första tid på förskolan. Vi vill öppna upp en dialog för att främja barnets trygghet, relationer och välbefinnande.

Samtalet avslutas med att pedagog och vårdnadshavare gör en framåtsyftande planering/överenskommelse utifrån den kunskap utvecklingssamtalet ger om barnets nuläge. Barnens överenskommelser ligger sedan som grund för förskolans undervisningsplanering. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen." (s. 12)

Läroplan för förskolan -18

I avsnitt 1; pedagogens observation underlag till svar på frågorna. Alla barn observeras utifrån dessa frågor.

I avsnitt 2; svarar vårdnadshavaren på frågorna utifrån sitt perspektiv.

Underlaget ligger sedan som grund för överenskommelsen på sista fliken samt fortsatt undervisningsplanering.

Pedagogens observation
Namn
Kommentar…
Vårdnadshavare
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Vår gemensamma överenskommelse Här formulerar pedagogen i samråd med vårdnadshavare en framåtsyftande planering/överenskommelse. Den syftar till att skapa förutsättningar för barnet att lära och utvecklas utifrån det nuläge samtalet gett er kunskap om.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering – Görs innan, under nästa samtal eller i slutet på läsåret.
Namn
Kommentar…