👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sofiebergsskolan 2020 - Halmstad kommun

Skapad 2019-08-26 04:12 av Jeanette Rasmusson
IUP-mall för elever på Sofiebergsskolan. Innehåller ämnesvisa självskattningsfrågor.
Grundskola 6 - 10
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig

En bra arbetsmiljö är viktig för att man ska trivas i skolan och orka lära sig. Arbetsmiljön beror på många olika saker; rummen, möblerna, ljuset, ljudet och luften. Även skolmaten, rasterna, skolans skrivna och oskrivna regler och hur vi trivs med andra har betydelse för hur vi mår i skolan.

Här får du läsa om mina intressen, styrkor och hur jag tycker att det är att vara i skolan.

Mig
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Om att vara i skolan
Namn
Kommentar…

Min utveckling

Det är alla barn och ungdomars rätt att känna sig trygga, respekterade, sedda och hörda i skolan. Här ska vi också få lära oss ny kunskap.

I läroplanen kan man läsa om skolans grundläggande mål och riktlinjer. Det handlar bl.a. om hur man är en god kamrat och medmänniska, och även om att ta eget ansvar. Där står det också att läraren ska planera undervisningen tillsammans med oss, låta oss pröva olika arbetssätt och arbetsformer och utvärdera undervisningen.

Normer och värden
Namn
Kommentar…
Ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…

Mitt lärande

I skolan ska vi elever få vara nyfikna och vilja lära oss mer. Det viktigt att jag får veta vad jag behöver lära mig och att jag får den hjälp jag behöver. Vi arbetar mot mål i skolan, och det är bra om lärarna hjälper oss att förstå dem genom att göra tydliga planeringar.

Här får ni läsa om vad jag tycker om mitt lärande i skolan:

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Under utvecklingssamtalet ska jag, min mentor och mina föräldrar prata om hur det går för mig i skolan. Detta sker genom en utvärdering av min utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen jag fått undervisning i.

Lärarens information ska både vara tillbakablickande och framåtsyftande för att stödja mitt fortsatta lärande. Information ska lyfta fram mina utvecklingsmöjligheter och uttrycka vad jag kan och vad jag behöver utveckla vidare i enlighet med läroplanen. Jag beskriver hur jag upplever min skolsituation och mina föräldrar ger sin bild.

Därefter gör vi tillsammans några överenskommelser kring sådant som jag särskilt ska fokusera på. Dessa skriver vi in här.

Plan för att nå målet
Här kan Mentor, Lärare, Elev och Vårdnadshavare utvärdera
Namn
Kommentar…