👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gaddenskolan F-1

Skapad 2019-08-27 09:38 av Hanna Sjolid
För eleverna i F-1 på Gaddenskolan
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vid utvecklingssamtalet får elev, förälder och skola möjlighet att berätta om vad de upplever och vilka förväntningar som finns av barnets skolgång. Vi kommer också att sätta upp mål för det fortsatta arbetet.

Det viktigaste vid första samtalet i ettan är dock att barnen får känna att det är deras samtal och att det känns roligt att gå till det. Dessutom vill vi som lärare få träffa er föräldrar för att få lyssna på era tankar om skolan och ert barn. Vi kommer även att berätta lite om vad vi hittills har sett när det gäller inlärningen i skolan.

Vid samtalet kommer barnet vara ordförande. De kommer att förbereda sig i skolan genom att planera dagordningen, träna på hur samtalet ska gå till och genom att ta fram saker som de har gjort och vill passa på att visa för er. När barnen har fått berätta om sin del, så kan de gå ut om de vill och då tar vi vuxna resten själva.

Era förberedelser är att hjälpa barnet att fylla i svaren på sina frågor och att svara på frågorna som är till er vuxna.

Varmt välkomna! Det ska bli roligt att träffas.

 

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Nytt avsnitt
Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Så här ska målet nås