👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning av inskolning Munkedal

Skapad 2019-08-27 07:00 av Malin Stenman
Syftet med samtalet är att föra dialog kring upplevelsen av ert barns första tid på förskolan. Vi vill att barnet och vårdnadshavare ska få en god introduktion på förskolan.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Tankar och reflektioner kring inskolningen

-Hur tycker du ditt barn upplevde inskolningen?
Hur upplevde Du inskolningen av ditt barn?
-Upplever du att det var något du saknade under inskolning?
Hur trivs du som förälder med förskolan?
Hur upplever du att ditt barn trivs på förskolan?
Har ni några övriga tankar eller reflektioner om inskolningen eller vår verksamhet?
Sammanfattning av samtalet