👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Killebäckskolan LÅ 19-20

Skapad 2019-08-28 14:39 av Ulf Skelander
Grundskola 10 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Här förbereder jag mig inför mitt utvecklingssamtal genom att reflektera kring mitt lärande och min skolsituation. 

Hålla i samtalet:
Att hålla i ett samtal kräver förberedelser, men också att du interagerar, dvs lyssnar, frågar och svarar under mötet. Du kommer ha stor nytta av att kunna hålla i ett samtal i framtiden, det återkommer om och om igen under livet.

Trivsel och arbetsro - Hur jag trivs i skolan Jag markerar på skalan. Under samtalet motiverar jag mina val.
Mitt lärande - Ämnesspecifika mål Här reflekterar jag kring kunskapskrav eller förmågor inom några utvalda skolämnen och jämför med lärares bedömning. Vad som behöver utvecklas i de specifika ämnena och hur jag ska lyckas bättre.
Studieteknik Hur tar jag ansvar för och vilket stöd behöver jag hemma och i skolan för:
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Dagordning vid elevlett utvecklingssamtal

1.Hälsa alla deltagare välkomna
2.Ta en punkt i taget, sammanfatta hur du tänker.
3.Efter varje punkt, få igång ett samtal genom att ställa frågor till de andra deltagarna.
4.När du känner att alla punkterna är diskuterade är det dags att avsluta mötet. Detta bör ske efter max 25 minuter.
5.Sammanfatta samtalet: “Jag skulle vilja sammanfatta min skolsituation så här… (några få saker) och under den här terminen ska vi arbeta så här… (överenskommelser om åtaganden - vad ska göras, av vem och när?)
6.Tacka för samtalet.

Sammanfatta samtalet och skriv ner överenskommelser om åtaganden - vad ska göras, av vem och när?