👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

- Stenungsund Stenungskolan läsår 2019/2020

Skapad 2019-09-02 09:06 av Axel Karlsson-Kraft
Samtalsmall för utvecklingssamtal - Stenungskolan
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Under dina tre år på Stenungskolan ska du ges möjlighet att utvecklas mot Stenungskolans ledord.

Om du går i åk 7 skriver du om minst ett ledord.

Om du går i åk 8 skriver du om minst ett ledord.

Om du går i åk 9 skriver du om minst ett ledord.

Bedöm din egen utveckling och beskriv var du befinner dig utifrån ledorden och försök motivera varför du valt just de ledorden. Läraren hjälper dig att ge exempel.

 

Länk till ledorden:

Stenungskolans Ledord

Namn
Kommentar…
Normer och värden Med en smiley, svara på följande frågor och berätta hur du trivs på skolan. Under samtalet, förklara och motivera dina svar.

Berätta hur det går med skolarbetet.

Markera varje påstående med en smiley eller kommentar. Gå sedan igenom varje punkt och motivera!

Har du extra anpassningar? Här nedan kan vi utvärdera och följa upp hur det har fungerat.

Anpassningar på gruppnivå:
Anpassningar på individnivå::
Utvärdering extra anpassningar: