👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal centrala Huddinge

Skapad 2019-09-03 12:00 av Ewa Blom Förskolechef Bamsebo, Luna och Sjödalen
Medarbetarsamtal för Bamsebo, Bergatrollet, Luna, Sjödalen
Medarbetarsamtal 0 - 0 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor om dig och ditt arbete.

Allmänna frågor

Extra ordinär
Medarbetaren överträffar kraven och är framstående i Helianthus.
Arbetsprestationen är extraordinär och bästa tänkbara.


Överträffar kraven
Medarbetaren överträffar kraven och är väl ansedd inom förskolan.
Arbetsprestationen är hög.


Bra
Medarbetaren uppfyller kraven.
Arbetsprestationen är pålitlig.


Förbättring krävs
Medarbetaren uppfyller nästan kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.


Uppfyller ej kraven
Medarbetaren uppfyller ej kraven.
Arbetsprestationen är ej tillräcklig.

Frågor om hur du omsätter läroplanen i verksamheten Medarbetaren uppfyller kraven på arbetsresultat relaterade till nationella styrdokument (Lpfö-98), och Affärsplanens framgångsfaktorer. Läroplanen används i all planering, reflektion och utvärdering. Medarbetaren ska ha ett reflekterande arbetssätt som utgår från barnens intresse och gör det möjligt för barnen att få känna delaktighet och inflytande. Medarbetaren ska dokumentera såväl det enskilda barnets samt gruppens lärande. Medarbetaren får barn och föräldrar att känna inflytande i ett nära samarbete.

Extra ordinär
Medarbetaren överträffar kraven och är framstående i Helianthus.
Arbetsprestationen är extraordinär och bästa tänkbara.


Överträffar kraven
Medarbetaren överträffar kraven och är väl ansedd inom förskolan.
Arbetsprestationen är hög.


Bra
Medarbetaren uppfyller kraven.
Arbetsprestationen är pålitlig.


Förbättring krävs
Medarbetaren uppfyller nästan kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.


Uppfyller ej kraven
Medarbetaren uppfyller ej kraven.
Arbetsprestationen är ej tillräcklig.

Ansvarstagande för helheten Medarbetaren har förmåga till problemlösning och hanterar detta genom att hitta egna kreativa lösningar, kommer med förslag på lösningar och har kraft att genomföra dem. Medarbetaren visar förändringsvilja liksom engagemang i förändringsarbetet, Medarbetaren kommer med förslag och idéer samt prövar gärna andras förslag och idéer. In initiativförmågan är hög i arbetet med ständiga förbättringar kvalitetsarbetet, utveckla och förädla hela förskolan.

Extra ordinär
Medarbetaren överträffar kraven och är framstående i Helianthus.
Arbetsprestationen är extraordinär och bästa tänkbara.


Överträffar kraven
Medarbetaren överträffar kraven och är väl ansedd inom förskolan.
Arbetsprestationen är hög.


Bra
Medarbetaren uppfyller kraven.
Arbetsprestationen är pålitlig.


Förbättring krävs
Medarbetaren uppfyller nästan kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.


Uppfyller ej kraven
Medarbetaren uppfyller ej kraven.
Arbetsprestationen är ej tillräcklig.

Ansvarstagande på egen avdelning Medarbetaren tar på eget initiativ ett personligt ansvar för egna och enhetens arbetsuppgifter. Medarbetaren tar del och förvissar sig om vad som gäller för verksamheten genom att läsa de dokument som finns för verksamheten och sedan verkar för detta till dess att nya beslut fattas. Medarbetaren förstår vikten av att det ser rent och trevligt ut i såväl hall sin på avdelningen och i det egna förrådet. Medarbetaren förstår vikten av att utrymmen som används för verksamheten ska ha en struktur för att på bästa sätt främja barnens lek. Medarbetaren förvissar sig varje dag om att strukturen bibehålls och plockar undan respektive plockar fram det material som skall finnas framme.
Namn
Kommentar…

Extra ordinär
Medarbetaren överträffar kraven och är framstående i Helianthus.
Arbetsprestationen är extraordinär och bästa tänkbara.

Överträffar kraven
Medarbetaren överträffar kraven och är väl ansedd inom förskolan.
Arbetsprestationen är hög.

Bra
Medarbetaren uppfyller kraven.
Arbetsprestationen är pålitlig.

Förbättring krävs
Medarbetaren uppfyller nästan kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.

Uppfyller ej kraven
Medarbetaren uppfyller ej kraven.
Arbetsprestationen är ej tillräcklig.

Samarbete Medarbetaren bemöter barn, föräldrar, arbetskamrater på ett respektfull och trevligt sätt. Medarbetaren är omtyckt som pedagog av barn och föräldrar, samt är en uppskattad arbetskamrat. Medarbetaren respekterar och tar tillvara kollegors olika erfarenheter och kompetenser. Medarbetaren är uppskattad och övriga kollegor uttrycker att de uppskattar att arbeta med denne.

Efter genomfört samtal har vi gemensamt sett och utsett följande område/områden att arbeta mot under kommande läsår.

Mål att arbeta mot under läsåret.