Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ättekullaskolan - Medarbetarsamtal 19/20

Skapad 2019-09-03 07:51 av Jessica Persson
Samtals och dokumentationsmall för chef och medarbetare(pedagog/lärare/personal)
Medarbetarsamtal 23 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är det dags för att boka tid för medarbetarsamtal

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Planering: Boka tid för samtal med din närmaste chef
 2. Förberedelser: Förbered dig och fyll i samtalsmallen i god tid innan ditt samtal
 3. Samtalet: Genomför samtalet och skapar en medarbetarplan
 4. Efter samtalet: Arbetar utifrån medarbetarplanen

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inledning

Med utgångspunkt i nationella styrdokument, stadens mål, skolområdets mål och Ättekullaskolans prioriterade mål ska vi tillsammans skapa en skola med hög måluppfyllelse, likvärdighet, högt förtroende och tillit, utmanande och inkluderande lärmiljöer. Medarbetarsamtalet utgår i från de mål som finns i verksamhetsplanen för läsåret 19/20.

 

 1. Under fliken "Verksamhetens mål" dokumenterar all pedagogisk personal och med direkt koppling till din undervisningspraktik.

 2. Alla skolans medarbetare dokumenterar under följande flikar:
 • Jag vill lyckas - Rollen
 • Jag skapar värde - Värdegrunden
 • Jag samspelar – Kollegor, team och omvärld
 • Jag leder mig själv – Ansvar och prioritet

 

.

Beskrivning av avsnittet....

Verksamhetsmål 1
Verksamhetsmål 2
Verksamhetsmål 3
Verksamhetsmål 4 Under höstens screening av elevers läsförståelse och läshastighet ser vi behovet av att fortsätta stärk alla elevers läsförmåga. Vi behöver medvetet arbeta med elevernas förståelse av ord och begrepp i alla ämnen. Vi behöver tillsammans arbeta på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt som utvecklar elevernas skolspråk och läsförståelse i alla ämnen.
Namn
Kommentar…

 JAG VILL LYCKAS 

Medarbetaren
Chefen

JAG SKAPAR VÄRDE 

 

Medarbetaren
Chefen

 JAG SAMSPELAR

Medarbetaren
Chefen

 JAG LEDER MIG SJÄLV 

Medarbetaren
Annat som du vill ta upp?
Chefen

 INDIVIDUELL MEDARBETARPLAN

Mina utvecklingsområden ska bidra till verksamhetens framgång. 
Vilka utvecklingsinsatser och vilket stöd behöver jag i mitt uppdrag? Vilka mål har jag för det kommande året?
Fyll i medarbetarplanen tillsammans med min chef.

 • Mitt uppdrag...
 • Mål...
 • Utvecklingsområde
 • Aktiviteter (vad och hur?)
 • Ansvarig
 • Tidsram

 

Uppföljning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: