👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Alléskolan Lerum lå 19/20

Skapad 2019-09-04 06:55 av Sara Sjöstedt
Samtalsmall för elever i Lerums kommun.
Grundskola 6 - 17
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • Vad jag har lärt mig under terminen
 • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
 • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Så här kan jag lägga upp mitt samtal:

 • Hälsa välkommen.
 • Berätta hur jag trivs i skolan och om mitt lärande (fliken ”Om mig”).
 • Visa arbetet som jag har med mig och motivera varför jag har valt att berätta om det.
 • Välj ett eller flera ämnen som jag vill diskutera.
 • Berätta om mina mål som jag satte upp sist. Hur tänker jag kring dem nu? Vill jag göra några ändringar och i så fall vilka och varför? Fundera över hur vi kan arbeta med dina utvecklingsområden.
 • Frågor från föräldrar och lärare.
 • Avsluta samtalet.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Trivsel och trygghet

Lärande

Samarbete, Ansvar, Respekt

Övriga kommentarer
Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…

Inför utvecklingssamtalet

Under utvecklingssamtalet
Efter utvecklingssamtalet
Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…