👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Munspelet medarbetarsamtal 2019-2020

Skapad 2019-09-04 12:38 av Anna Knast
Medarbetarsamtalsmall
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

  • Reflektion
  • Samtal
  • Nya individuella mål

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vision Lunds kommun

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Förhållningssätten för Lunds kommun är:

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. 
Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

 

Lärande utifrån BFL-Bedömning för lärande

Genomsyrar all skolverksamhet i Lunds kommun, utgår från fem nyckelstrategier
1. Tydliggöra mål och kunskapskrav
2. Synliggöra lärandet
3. Återkoppling
4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

 

Reflektion 2018-2019 Tillbakablick på året som gått.

 

Vår arbetsmiljö är viktig och vi är varandras arbetsmiljö och ska tillsammans arbeta för en god arbetsmiljö. När du reflekterar inför medarbetarsamtalet är det viktigt att även din arbetsmiljö beaktas. Detta kan handla om arbetsbelastning, organisation på arbetsplatsen, trivsel i kollegiet, delaktighet i utvecklingsarbetet, samarbete med chefen, kompetensutveckling etc. 

Arbetsmiljö

Övergripande mål för hela enheten:

Mål: Trygghet > att känna sig trygg i alla sammanhang på skolan och i fritidshemmet

 

Skola och förskoleklass:

Mål: Ökat elevinflytande

Mål: Stärkt språkutveckling i alla ämnen för ökad måluppfyllelse

Mål: Utvecklad förståelse av subtraktion för ökad måluppfyllelse

 

Fritidshemmet:

Mål: utveckla sin förmåga att kommunicera med språkliga uttrycksformer

Mål 2019-2020

Individuella mål

 

 

Plan