👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall åk 7 ht

Skapad 2019-09-04 04:09 av Eva Svelin
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med min vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • mina styrkor
  • mina utvecklingsområden
  • hur arbetet med mål/överenskommelser har gått
  • nya mål/överenskommelser
  • min skolsituation

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Samtalet

Inför, under och efter samtalet
Under utvecklingssamtalet pratade vi om följande
Efter utvecklingssamtalet

Min skolsituation

 

Mina strykor, intressen och ansvar
Mitt inflytande och min delaktighet
Min trivsel och trygghet
Min kunskapsutveckling och mitt lärande
Ev kommentar från vårdnadshavare och mentor

Mina mål

Skola, elev och vårdnadshavare har kommit överens om att arbeta med nedanstående mål fram till nästa samtal.

Plan för att nå målet
Utvärdering av målet