Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkel samtalsmall Bollnäs F-3

Skapad 2019-09-09 13:52 av Nicklas Östlund
Samtalsmall för förskoleklass - åk 3 med enkla graderingsfrågor
Grundskola 6 - 10
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag lärt mig under terminen
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • att vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden
  • hur arbetet med tidigare överenskommelser har gått

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här är frågor som eleven besvarar, i skolan eller hemma, inför utvecklingssamtalet.

Min personliga och sociala utveckling
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling av mitt lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur jag tar ansvar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Under den här fliken kan  vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.

Frågor till dig som vårdnadshavare
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Var är vi?
Namn
Kommentar…
Vart ska vi?
Hur gör jag för att nå de nya målen? Skolan har ansvaret för elevens kunskapsutveckling. Vårdnadshavare kan bidra i den mån de har möjlighet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? Utvärderingen kan göras kontinuerligt fram till nästa utvecklingssamtal, eller så startas nästa utvecklingssamtal med utvärderingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: