Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

STORA HÖGASKOLAN PERSONAL 7-9 2019/2020

Skapad 2019-09-12 09:04 av Johan Mårtensson
Mall för individuella utvecklingsplaner för personal på Stora Högaskolan
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mina uppdrag

Personal på Stora Högaskolan

Är förtrogen med och följer de kommunala och nationella styrdokumenten,

Sätter barnet/eleven i centrum,

Är lyhörd och har inlevelseförmåga, kommunicerar, tar ansvar och skapar ett gott arbetsklimat,

Dokumenterar, följer upp och utvärderar,

Håller sig informerad om senaste forskningsrön,

Medverkar i skolans utveckling och

Tar ansvar för den personliga kompetensutvecklingen.


Ledorden för arbetet i kommunen är

Helhetssyn - Öppenhet - Delaktighet

Uppdrag

Medarbetarsamtal

Arbetsuppgiften
Kvalitet, förbättringsarbete, service och organisationsutveckling
Arbetsmiljö
Övriga frågor
Hur ser du på din prestation utifrån nedanstående kriterier/områden? Bedöm, motivera och ge exempel:
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: