Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning av inskolning Bräcke Förskola

Skapad 2019-09-17 04:58 av Anna Ericson
Uppföljning av inskolning 2019-2020
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Vi har en fin utemiljö och en delvis ganska ny och nyrenoverad förskola. Förskolan har sex avdelningar, alla med barn i åldrarna 1-5 år. Det finns en gemensam grundtanke med allt vårt arbete på våra tre förskolor i Kode. Framför allt skall våra förskolor ha en utbildning som är rolig, trygg och lärorik. Vi arbetar aktivt för att så mycket som möjligt dela våra barngrupper i mindre grupper under en så stor del av dagen som det är möjligt för att barnen skall få så bra lek och lärande miljöer som möjligt samt att personalen får en bra arbetsmiljö. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som vi kallar grundverksamheten och som ger en bra grund för ett livslångt lärande. Länk till läroplanen för förskolan. Vårt pedagogiska arbete grundar sig främst i arbetet med hållbar utveckling. Vi arbetar därför sedan många år aktivt och långsiktigt med Grön Flagg vilket även skolorna i Kode gör. I år kommer vi i vårt arbete med Grön Flagg att involvera Sopsamlarmonstren. Vi arbetar även med Tvärgrupper, där barn i samma åldrar eller med samma intressen träffas och tillsammans med pedagoger har aktiviteter som idrott, uteverksamhet, Hjärtestunder eller Röris. Hjärtestunder håller vi på att utvecklar så att alla barn från tre år och uppåt träffas i grupper där barnens tankar och förståelse för omvärlden står i centrum. Att bli sedd, respekterad och tagen på allvar är det viktigaste med dessa stunder. Barnen får genom dessa träffar en utökad medvetenhet om sin kropp och sina känslor samt stärkt självkänsla och utökad livskunskap.

INSKOLNINGSBERÄTTELSE

Inskolningsberättelse
Namn
Kommentar…

INSKOLNING

Uppföljning inskolning Här ligger de frågor som ni som vårdnadshavare ska svara på inför samtalet med pedagogen samt pedagogens kommentarer och reflektioner.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: