Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan Förskoleklass, samtalsmall ht 20

Skapad 2019-09-27 11:41 av Anna Karin Olm
Samtalsmall för förskoleklassen. Sammanlänkad med Lgr11.
Grundskola 5 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och mina lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

Punkter vid utvecklingssamtalet

  • hur jag har det i förskoleklassen
  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen

Förskoleklassen har en flik med frågor anpassade för sin verksamhet.

Fritidshemmet har en flik att fylla för de elever som är inskrivna, övriga elever lämnar denna flik blank.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Normer och värden
Trivsel
Kunskap
Namn
Kommentar…
Ansvar och inflytande
Kommentarer
Namn
Kommentar…

På fritidshemmet ska jag kunna känna mig trygg och även lära mig ta hänsyn och visa respekt för andra.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

Trivsel och lärande
Namn
Kommentar…
Kommentarer
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: