Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Söderhamns kommuns förskolor 2021-2022

Skapad 2019-09-30 13:14 av Ellinor Wännström Frank
Samtalet innehåller frågeställningar om hur vi arbetar mot målen och riktlinjerna i Läroplanen Lpfö 18.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Intervjua barnet. Gå igenom pedagogfrågorna i arbetslaget. Skicka underlaget till vårdnadshavare.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen på ett utvecklande samtal med fokus på att genom pedagogisk dokumentation skapa en bra undervisningsmiljö för ert barn. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt därför ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande. Läroplan för förskolan Lpfö 18.

Under samtalet kommer vi att beröra läroplanens olika områden: 

  • Normer och värden
  • Omsorg, utveckling och lärande
  • Barns delaktighet och inflytande
  • Förskola och hem

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

 

 

 

Barn Frågor till barnet utifrån vad som är möjligt. Du som pedagog gör bedömningen av vilka frågor som kan ställas utifrån barnets mognad och intresse.

 

 

 

 

Pedagoger Svara på frågorna. Gärna tillsammans i arbetslaget.

 

 

Vårdnadshavare Svara på frågorna innan samtalet. Klicka sedan på Hemmet klart för samtal. Då kan pedagogerna se att ni har läst och svarat på frågorna.

Överenskommelser

Syftet med överenskommelserna är:

  • Att utifrån barnets behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling
  • Att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta med aktuella utvecklingsområden
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal.

Överenskommelserna utgör underlag för avdelningens planering i syfte att möta varje barns behov av utveckling och lärande.

Överenskommelse
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: