👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsävjaskolan åk 3, samtalsmall 19/20

Skapad 2019-10-07 03:45 av Louise Andersson
Samtalsmall med Min utveckling 1-3. Framåtsyftande planering och sammanlänkad med Lgr11.
Grundskola 3 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och mina lärare. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta vidare med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Frågor kring elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

Skolämnen: Så här känner jag att det går i varje ämne
Trivsel Hur trivs du i skolan
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Mål - Vart ska vi? Matematik: Taluppfattning -Automatisera multiplikationstabellen. -Behärska räknemetoden uppställning i addition och subtraktion med tio- och hundratalsövergångar. -Behärska räknesättet division. Geometri -Omkrets: -Skala/förstora och förminska. -Koordinatsystem. Statistik -Olika tabeller, stapeldiagram. Mätning -Area, omvandling (längd). -Digitalklocka (klockan). -Omvandling (vikt). Svenska: Läsa -Kunna läsa högt för större grupp. -Läsa med inlevelse och stanna upp vid punkt och komma. Skriva -Skriva längre meningar med mellanrum mellan orden, stor begynnelsebokstav och punkt. -Skriva texter med tydlig början, mitten och slut. -Skriva faktatexter i rätt ordning/indelning utifrån vad som ska beskrivas. Engelska -Kunna delta i enkla samtal och dialoger genom att besvara och ställa frågor inom kända ämnesområden och situationer. -Kunna läsa och förstå enklare kortare instruktioner (t ex Colour the numbers).
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? När arbetet med målet är klart skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar målet som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.
Namn
Kommentar…