Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal i Trelleborgs kommun. Ljunggrenska skolan F-3 EHT

Skapad 2019-10-12 09:43 av Bo Fredholm
Medarbetarsamtal i Trelleborgs kommun. EHT
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Era reflektioner och svar ska finnas på UNIKUM senast två dagar innan bokat medarbetarsamtal.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Återblick

Hur har det gångna arbetsåret varit? Vad är du mest stolt över? Vad kunde du ha gjort annorlunda?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur tycker du att du som person bidrar till verksamhetens resultat? Tag fram tre personliga egenskaper du är nöjd med och vill utveckla ännu mer? Motivera!
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Systematiskt kvalitetsarbete

Hur arbetar du i din profession med att utveckla skolans prioriterande område?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur arbetar du förebyggande och hälsofrämjande?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Arbetsmiljö

Hur trivs du på din arbetsplats? Hur bidrar du till en god arbetsmiljö?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur är din relation till och samarbetet med kollegerna?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur upplever du relationen till och samarbetet med närmsta chef? Vilka förväntningar har du?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur är arbetsbelastningen och fördelningen av arbetsuppgifter för din egen del?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling

Vad har du för tankar om din utveckling i yrket?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur går det med dina mål?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mål

Vad skall du göra för att nå målet?

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Vad kan du göra i samarbete med andra för att nå målet?

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Behov av stöd och kompetensutveckling:

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: