Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Bohus och Byvägens förskolor 2019

Skapad 2019-10-16 14:44 av Marie Broo
Medarbetarsamtal är ett samtal mellan rektor och medarbetare. Svara på frågeställningarna, fundera över om det är något annat som du vill ta upp på samtalet. Förbered dig. Tänk på att det är bådas ansvar att samtalet blir bra.
Medarbetarsamtal 18 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför medarbetarsamtalet

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Följande är hämtat ur nämndplan 2019

 

I alla lärmiljöer, det vill säga mellan och inom varje förskola och skola, ska kvaliteten på utbildningen som ges ge lika möjligheter till framgångsrikt lärande.
Namn
Kommentar…
För att relevant och framgångsrikt utvecklings ska bedrivas krävs ett väl fungerande och fortsatt utvecklat systematiskt kvalitetsarbete
Namn
Kommentar…
Ales vision: Lätt att leva.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Personliga mål för läsåret
Namn
Kommentar…
Chefs kommentarer
Namn
Kommentar…

Arbetsuppgifterna

Arbetsuppgifterna
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Personliga mål för läsåret.
Namn
Kommentar…
Chefs kommentarer
Namn
Kommentar…

Hälsa och relationer

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Personliga mål för läsåret
Namn
Kommentar…
Chefs kommentarer
Namn
Kommentar…

Kompetensutveckling innebär alla situationer/forum, där du som pedagog ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter exempelvis läsning av litteratur, kollegialt utbyte/lärande i olika forum, föreläsningar etc.

 

 

Kompetensutveckling
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Chefs kommentar
Namn
Kommentar…
På samtalet har vi kommit överens om följande:
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: