Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Medborgarskolan Region Väst

Skapad 2019-10-18 12:36 av Lisa Nilsén Tennfors
Utvecklingssamtal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Inför samtalet vill vi att du som vårdnadshavare fyller i frågorna "vårdnadshavarnas tankar" som du hittar under överskriften Föreberedelser inför samtalet.

Under Förskolans uppdrag kan ni ta del av pedagogernas tankar.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här hittar du som vårdnadshavare information om.....

Undervisningen i nuläget
Anpassningar och behov av särskilt stöd För att ge ditt barn bästa möjliga förutsättningar här på förskolan kan vi vid behov göra en anpassning eller en handlingsplan tillsammans med dig som vårdnadshavare. Anpassningarna grundar sig på observationer från oss pedagoger eller dig som vårdnadshavare. Detta för att barnets behov är viktigt för oss! Detta kan handla om att få extra stöttning i sociala möten, en individuellt anpassad vila, problematik kring maten, barnets språkutveckling, utökad vistelsetid eller hjälp av specialpedagog. Det kan även finnas andra utmaningar som pedagogerna eller vårdnadshavarna observerat kring barnet.

Vårdnadshavares tankar inför utvecklingssamtal

Hur trivs ditt barn i förskolan?
Vad visar ditt barn intresse för?
Vad vill du veta om ditt barns vardag?
Vad tycker du är viktigt i vårt bemötande av ditt barn?
Hur kan vi medverka till att du känner dig trygg när du lämnar/hämtar ditt barn på förskolan?
Har du några idéer/tankar om hur samarbetet med förskolan kan utvecklas?
Övriga frågor och funderingar

Förskolan skall se i vilken situationer barnet visar välbefinnande, motivation, inspiration och glädje. Hur  verksamheten utmanar barnet och gruppen till att utforska nya sammanhang och material? Läroplanen ställer inga krav på att det enskilda barnet skall prestera något. Däremot blir kraven på verksamheten tydliga. Vi skall skapa förutsättningar till en utmanade och gynnsam lärandemiljö för det enskilda barnet och ge gruppen möjligheter till  utveckling och lärande.

Dessa tankar och överenskommelser tar vi med oss från utvecklingssamtalet. 

Hur gör vi?
Uppföljning Uppföljningen görs av Förskola och vårdnadshavare innan nästa samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: