Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall åk 1-6 Alsike grundsärskola, Knivsta kommun

Skapad 2019-10-18 13:26 av Sofia Dahl
Grundsärskola 6 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min skolsituation

Dessa frågor handlar om de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör bland annat avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande.  Det är med andra ord elevens sociala utveckling som avses.

Här följer ett urval av frågor som eleven besvarar inför samtalet.

Trivsel
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
2.1 Normer och värden
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
2.2 Kunskaper
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
2.3 Elevernas ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
  • Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, lärare och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Var är vi?
Namn
Kommentar…
Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering - Hur gick det? Denna utvärdering görs av elev och lärare innan nästa samtal.
Namn
Kommentar…

Utdrag ur SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER för

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassningar. Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar. Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven. 

Extra anpassningar Här beskrivs vilka extra anpassningar som görs/gjorts för eleven.
Namn
Kommentar…
Utvärdering av extra anpassningar Här görs en uppföljning av de extra anpassningarna. Är de effektiva, eller behöver något förändras eller intensifieras?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: