Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mentorssamtal Sjögrenska gymnasiet Yrkesprogram HT19

Skapad 2019-10-18 14:56 av Helena Natvig Sandgren
Gymnasieskola 16 - 22
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Eleven läser och tolkar omdöme i unikum tillsammans med ansvarig ämneslärare

Eleven fyller sedan med egna ord under "Mina kurser"

Nuläge: Läs omdöme i Unikum. Hur ligger du till?

Mål: Vad har du för mål? Finns det något som du missat och som du vill klara av? vad vill du utveckla?

Välkommen till mitt samtal agenda

Mentorssamtal handlar om min kunskapsutveckling.och sociala utveckling.

Exempel på saker vi pratar om på ett mentorssamtal är:

  • hur det går för mig i skolan
  • hur jag tar ansvar för min skolsituation 
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden samt hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden/mål 
  • hur arbetet med tidigare överenskommelser har gått
  • hur jag trivs och mår

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

Nuläge: Läs omdömet i Unikum. Hur ligger du till?

Mål: Vad har du för mål? Finns det något som du missat och som du vill klara av? Vad vill du utveckla?

Svenska
Engelska
Matematik
Idrott och Hälsa
Religion
Samhällskunskap
Historia
Naturkunskap
Yrkeskurser

 Överenskommen handlingsplan

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med mentorn.  Planen utvärderas när vi har nästa samtal.

Utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Egen reflektion

 Här skriver du en reflektion över din studiesituation.

Ansvar Hur tar du ansvar för ditt skolarbete (inlämningsuppgifter, närvaro, komma i tid etc)?
Trivsel
Studieresultat Beskriv övergripande dina studieresultat i samtliga kurser sedan skolstarten i augusti
APL Följande gäller endast elever som har arbetsplatsförlagt lärande. Hur känner du kring din APL? Utvecklas du kunskapsmässigt? Hur trivs du med handledare och kollegor? Hur sköter du arbetstider och regler på arbetsplatsen?
Övrigt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: