Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Furudal utvecklingssamtal ht-20

Skapad 2019-10-21 09:36 av Anna Richaud
Furudal utvecklingssamtal höstterminen 2020. Grundskola årskurs 6-9
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Du utvärderar din kunskapsutveckling med stöd av dina handledare onsdag 4 september.
Du ska under självvärderingen ge minst två förslag på Fokusämnen med betygsmål i vardera ämne samt beskriva hur målen ska nås. 

 1. Välj "Nytt förslag" under fliken "Överenskommelser".
 2. I rutan "Överenskommelsens titel" skrivs det Fokusämne du har valt.
 3. I rutan nedanför skriver du vilket betyg du siktar på i det ämnet.
 4. Tagga överenskommelsen med rätt ämne med knappen till höger på sidan.
 5. Spara! 
 6. Under "Hur gör vi?" skriver du i elevfältet vad du behöver göra för att nå målet. 
 7. Spara!
 8. Upprepa ovanstående för nästa Fokusämne.

Välkommen till mitt samtal agenda

På Furudalsskola leder eleven själv sitt utvecklingssamtal inför vårdnadshavare och mentor. 

Elevens dagordning 

 1. Hälsa välkommen!
 2. Så här trivs jag på Furudalsskola 
  - i min klass, i klassrummet
  - på lektionsfri tid
  - med kamrater och lärare
  - mitt ansvar för skolarbetet
 3.  Det här är mina styrkor, vad jag är bra på.
  - Vilka starka sidor har du som hjälper dig i skolarbetet?
 4. Unikum som hjälp
  - grupper, lärlogg, planering, uppgifter mm.
 5. Närvaro i skola24
  - uppföljning efter behov
 6. Det här har jag fokuserat på i självvärderingen.
  - Vilka förmågor skulle du vilja bli starkare i? (t ex skriva, läsa, tala, argumentera och analysera)
  - Vilka arbetssätt passar dig bäst och varför?
  - Hur skulle du behöva träna för att förbättra din studieresultat?
  - Finns det något du behöver stöd och hjälp med som du inte får idag?
  - Om du har extra anpassningar, fungerar de? Behöver något förändras?
 7. Fokusämnen och överenskommelser
  1. Det här blir mina nya fokusämnen. Utgå fliken fokusämnen ämnen, betygsmål och hur målen ska nås.
  2. Utgå från fliken överenskommelser.
 8. Utvärdera mötet
 9. Övriga frågor
  - Finns det någon annan fråga som du gärna vill ta upp under samtalet?
 10. Avsluta mötet

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Du utvärderar din kunskapsutveckling med stöd av dina handledare torsdagen den 17 januari.
Du ska under självvärderingen ge minst två förslag på Fokusämnen med betygsmål i vardera ämne samt beskriva hur målen ska nås. 

 1. Välj "Nytt förslag" under fliken "Överenskommelser".
 2. I rutan "Överenskommelsens titel" skrivs det Fokusämne du har valt.
 3. I rutan nedanför skriver du vilket betyg du siktar på i det ämnet.
 4. Tagga överenskommelsen med rätt ämne med knappen till höger på sidan.
 5. Spara! 
 6. Under "Hur gör vi?" skriver du i elevfältet vad du behöver göra för att nå målet. 
 7. Spara!
 8. Upprepa ovanstående för nästa Fokusämne.

 

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?

När arbetet med målet är klart skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar målet som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: