Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig studieplanering Ale Gymnasium 19/20

Skapad 2019-10-21 03:04 av Pernilla Sandgren
Gymnasieskola 15 - 20
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under flikarna hittar du din studieplan och den fördjupade planeringen för varje läsår.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

På antagningssamtalet kommer vi prata om:

 • Tidigare skolerfarenheter
 • Förväntningar på IM
 • Motivation och drivkrafter
 • Övrigt
Kontaktuppgifter och information innan skolstart
Överlämning och pedagogisk kartläggning
Tidigare skolerfarenheter
Förväntningar och idéer till studieplan
Motivation och Drivkrafter
Övrigt

Ale gymnasiums elevprofil skall visa:

 • din kompetens och dina förmågor,
 • dina utvecklingsområden,
 • dina prövade strategier samt
 • dina kortsiktiga och långsiktiga mål.

 

Din elevprofil behöver du hålla uppdaterad och du jobbar med den tillsammans med din mentor.

 

Självbild 1. Förmågan att skapa en hållbar balans mellan självkänsla och självförtroende 2. Förmågan att bli medveten om och välja egna grundvärderingar
Energigivande faktorer 1. Förmågan att förstå våra drivkrafter och att kunna välja 2. Förmågan att hitta inspiration och öka motivationen
Närvaro och förutsättning 1. Förmågan att arbeta medvetet med att skapa engagemang 2. Förmågan att förstå sambandet mellan trygghet, välmående och skolprestation
Motivation och förutsättningar 1. Förmågan att förstå kopplingen mellan behov och motivation 2. Förmågan att träna på att ge sig själv rätt förutsättningar så som rätt kost, motion, vila 3. Förmågan att förstå hur hjärnan fungerar när det gäller inlärning och minne 4. Förmågan att välja sitt förhållningssätt (mindset). 5. Förmågan att förstå hur t ex musik, bild, rörelse, litteratur, problemlösning och att utvidga komfortzonen utvecklar och trimmar hjärnan.
Utveckling av ovanstående förmågor
Målbilder och karriärsplanering 1. Förmågan att förstå vikten av att skapa målbilder 2. Förmågan att använda sig av beprövade strategier och handlingsplaner 3. Förmågan att se sina behov i samspel med andra i beslutsprocesser

UTVECKLINGSSAMTAL HT 

- Vi kommer att prata om förhållningssätt, trivsel, målsättningar

Förhållningssätt
Målsättning:
Nytt avsnitt

UTVECKLINGSSAMTAL VT 

- Vi kommer att prata om förhållningssätt, trivsel, nya målsättningar samt utvärdera gamla

Förhållningssätt Ditt förhållningssätt till studier, skolan och din arbetsmiljö
Målsättning och studieplan Uppföljning av dina uppsatta mål samt skapa nya utifrån din aktuella studieplan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: