Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall för förskoleklassens elevledda samtal ht i Björklinge och Skuttunge skolområde skola

Skapad 2019-10-23 03:34 av Julia Nyberg
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till mitt samtal agenda

 

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

Dagordning:

  1. "Välkommen till mitt utvecklingssamtal" (eleven)
  2. Vi går igenom "Min övriga utveckling"
  3. Vi går igenom utvärderingen "Jag kan"
  4. Lärare berättar om elevens kunskapsutveckling
  5. Övrigt som elev, lärare eller vårdnadshavare vill ta upp
  6. Samtalet avslutas

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Min utveckling

Personlig och social utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i läroplanen för grundskolan >>

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Frågor att besvara inför utvecklingssamtalet

Under utvecklingssamtalet kommer vi överens om viktiga mål för arbetet. Skriv gärna ned punkter du särskilt vill diskutera .

Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: