Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Torsbergsgymnasiet, samtal, vt åk1 samt åk 2 och 3

Skapad 2019-10-24 09:36 av Linda Arwe
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling.

Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • trivsel och förväntningar.

  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden samt hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor inför samtalet

Fundera och skriv ner dina tankar runt dessa frågor.

Trivsel
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Förväntningar
Namn
Kommentar…
Övrigt
Namn
Kommentar…

Fler frågor/saker som kan komma att tas upp under samtalet:

- Upplever du att det finns någon i klassen som är utanför?

- Tycker du att det finns någon form av kränkande behandling i gruppen?

- Har du själv varit utsatt för någon form av kränkande behandling?

- Är det något som har hänt sedan förra samtalet, som du tror har påverkat dig och dina studier?

- Genomgång av den individuella studieplanen (ISP:en)

- Förklaring av hur arbetsplatsförlagt lärande (apl) och yrkeskurser fungerar.

- Är drogpolicyblanketten undertecknad och inlämnad?

- Något övrigt att ta upp?

Mentorns kommentarer
Namn
Kommentar…

Överenskommen handlingsplan

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med mentor och vårdnadshavare. Planen utvärderas när vi har nästa utvecklingssamtal.

Åtaganden
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: