Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Söndrumsskolan F-5, med gruppmoment

Skapad 2019-10-27 02:45 av Lisa Lundgren
Mall för medarbetarsamtal med skolans medarbetare.
Medarbetarsamtal 18 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Dina förberedelser sker här genom att du går igenom underlaget och gör anteckningar under de olika flikarna. Du har ett eget underlag och det är bara du och dina chefer som har tillgång till dokumentet.

Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika flikarna.

När du är klar klickar du på ”Förberedelse klar” och jag som chef kan då börja förbereda mig.

De överenskommelser vi sluter på medarbetarsamtalet utgår från Söndrumsskolans utvecklingsområden samt BUF´s lönekriterier. Dessa följs upp på återkopplingssamtalet under våren samt ligger till grund för det årliga lönesamtalet. 

Hjärtligt välkommen!

 

Att tänka på som medarbetare:

För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl. Då läggs en bra grund för dialog.

Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. Det är därför viktigt att du genom samtalet får kännedom om de mål och uppdrag som finns för verksamheten.

För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och din chef göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

Länk: https://intranet.halmstad.se/amnenao/anstallning/medarbetarskap/medarbetarsamtal.317.html

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

(Lönekriterier)

 

Jag…

 • utmanar och låter mig utmanas i mitt yrkesutövande av såväl kollegor som av andra yrkesgrupper
 • har ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och andra yrkesgrupper
 • bidrar aktivt vid möten
Anteckningar vid återkopplingssamtalet

(Lönekriterier)

Jag…

 • bedömer vilken effekt olika insatser har haft och anpassar det fortsatta arbetet därefter
 • tillägnar mig forsknings- och utvecklingsarbeten
 • reflekterar systematiskt över mitt arbete, enskilt och tillsammans med andra, samt bedömer
 • mitt eget och verksamhetens behov av kompetensutveckling
Anteckningar vid återkopplingssamtalet

...med barn, elever, föräldrar, medarbetare, kollegor, kunder = x

(Lönekriterier)

Jag…

 • anpassar verksamheten till x i överensstämmelse med styrdokumenten
 • har höga och positiva förväntningar på x utveckling
 • kommunicerar vilka kunskaper x ska utveckla och hur dessa ska visas, vad som ligger till
 • grund för bedömning samt hur verksamheten ska genomföras
Anteckningar vid återkopplingssamtalet

(Lönekriterier)

 

Jag…

 • leder och organiserar arbetet för en god lärandemiljö
 • visar förståelse för och värdet av mångfald och verkar för en jämställd miljö
 • skapar relationer och ömsesidig respekt
Anteckningar vid återkopplingssamtalet

Här formulerar du ditt/dina mål för att ni ska lyckas med ert gemensamma mål i arbetslaget under läsåret.

Utgå från frågorna VAD ska utvecklas? HUR ska du kunna utveckla det? NÄR ska detta stämmas av eller genomföras?

Tänk på såväl kunskap som beteende.

Vad kan jag som chef stötta med för att du ska nå ditt mål?

 

 

Utvärdering/Återkoppling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: