Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall övrig personal (expedition) Stenungskolan lå 19/20

Skapad 2019-10-28 09:16 av Mattias Berntsson
Mall för individuella utvecklingsplaner för pedagogisk personal i Stenungsunds grundskolor, med utgångspunkt från mallen Knivsta - Ängby personal.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mitt uppdrag

Mitt Uppdrag

Medarbetarsamtal

Arbetssituation
Skolans ledord
Drivkraft - omtanke - respekt - kommunikation - digital kompetens - mod - självförtroende - självkänsla - framtidstro - glädje - delaktighet - källkritiskt tänkande - att kunna samarbeta - att ta ansvar
Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsaarbete
Namn
Kommentar…
Skolans fokusområde - Digitalisering Effektmål juni år 2022 - Ökad måluppfyllelse med hjälp av digitalisering. - All personal och alla elever är kompetenta användare och har digital förståelse
Skolans fokusområde - Ledarskap och lärarskicklighet Effektmål juni år 2022 - All personal arbetar utifrån en differentierad undervisning för att skapa tillgängliga lärmiljöer. - Eleverna upplever att de har trygga lärmiljöer med god studiero. - Eleverna har en hög trivsel på skolan.
Medarbetarsamtal
Uppföljning av uppsatta mål från lönesamtal:

Lönesamtal
                                                                                                  

Hur ser du på din prestation utifrån dessa områden:
Mål och kompetensutveckling för kommande arbetsår:
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: