Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning av inskolning på Myllran

Skapad 2019-10-30 07:45 av Jessica Svensson
Underlag för uppföljning av introduktion
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Det har gått en tid sedan inskolningen på förskolan och det är dags för ett uppföljande inskolningssamtal. Tillsammans pratar vi i lugn och ro  om hur ni upplevde inskolningen, hur det fungerar på förskolan, om ni och ert barn trivs och andra frågor som kan vara aktuella.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vårdnadshavarnas tankar och reflektioner kring inskolningen

-
Hur har ni upplevt inskolningen? Vad var bra, något som var mindre bra?
Finns det något som vi kunnat göra annorlunda?
Anser ni att ni fick tillräckligt med information vid inskolningen?
Hur tycker ni att lämning och hämtning fungerar?
Hur upplever ni att ert barn trivs hos oss? Med personalen, sina kompisar och aktiviteterna?
Har ni märkt någon förändring på ert barn sedan hon/han har börjat på Myllran?
Vilka är era förväntningar på vår verksamhet?
Övriga funderingar/frågor?
Nytt avsnitt
Sammanfattning och överenskommelser med vårdnadshavare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: