Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söndrumsskolan F-5 Medarbetarsamtal 2019-2020

Skapad 2019-10-31 08:30 av Lisa Lundgren
Mall för medarbetarsamtal för Söndrumsskolan F-5
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtalen kommer att dokumenteras här i Unikum. Förberedelser, tidöverenskommelser och överenskommelser kommer att finnas här på ett och samma ställe.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast två dagar före samtalet. Om vi samverkar här i Unikum så är vi båda två väl förberedda inför ditt samtal och det är en förutsättning för att det blir ett givande samtal. Om inte förberedelserna är genomförda inför samtalet kommer vi inte att genomföra det.

Eftersom en del av medarbetarsamtalet (för de flesta av er) har skett i grupp med ert arbetslag kommer er/era överenskommelse/-r att hänga samman med det/de mål ni satt upp i arbetslaget för läsåret. Det finns även möjlighet att komplettera med ytterligare överenskommelser. Tid för det enskilda samtalet är 20-25 minuter.

Allmän information om medarbetarsamtal:

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och din chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till återkopplingssamtalet vi har i februarimånad och det årliga lönesamtalet därefter. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl. Då läggs en bra grund för dialog.
Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. Det är därför viktigt att du genom samtalet får kännedom om de utvecklingsområden/uppdrag som finns för verksamheten.
För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och din chef göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Ett gott ledarskap och en god samverkan innebär bland annat att du:

 • Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning med respekt
 • Söker former för samarbete för att höja kvalitén och effektiviteten i det vi gör. 
 • Har ett nära samarbete med vårdnadshavare
 • Håller dig uppdaterad och aktivt tar till dig information om din arbetsplats och ditt uppdrag.
 • Utmanar och låter dig utmanas av kollegor
 • Har en öppen dialog med din närmaste chef om ledarskapet.
 • Leder och organiserar arbetet för en god lärandemiljö
 • Visar förståelse för och värdet av mångfald och verkar för en jämställd miljö
 • Skapar relationer och ömsesidig respekt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling och kollegialt lärande

Kompetensutveckling handlar om hur jag som medarbetare ökar min förståelse och min kunskap kring verksamhetens innehåll, uppdrag och mål för att bli en skicklig, professionell och medveten medarbetare. Det innebär till exempel att:

 

 • bedömer vilken effekt olika insatser har haft och anpassar det fortsatta arbetet därefter
 • tillägnar mig forsknings- och utvecklingsarbeten
 • reflekterar systematiskt över mitt arbete, enskilt och tillsammans med andra, samt bedömer mitt eget och verksamhetens behov av kompetensutveckling

 

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt

Hälsa och arbetsmiljö:

 
Hur du mår har betydelse för ditt arbete och vice versa så det är viktigt att vi som chefer har en bild av hur det ser ut för dig och vad som skulle kunna göra skillnad i din vardag på arbetet.

 

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Mötet med elever och vårdnadshavare

Jag…

 • anpassar verksamheten till X i överensstämmelse med styrdokumenten
 • har höga och positiva förväntningar på X utveckling
 • kommunicerar vilka kunskaper X ska utveckla och hur dessa ska visas, vad som ligger till grund för bedömning samt hur verksamheten ska genomföras

 

Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt

Söndrumsskolan F-5 utvecklingsområden

 1. Utveckla vårt arbete med extra anpassningar och tillgängliga lärmiljöer (gäller samtliga)
 2. Utveckla skolans digitala kompetens (gäller samtliga)
 3. Utveckla bedömarkompetens och bedömningsunderlag som säkerställer en likvärdig bedömning (gäller lärare) 
 4. Utveckla undervisningen på fritidshemmet (gäller fritidshem)
 5. Utveckla undervisningen i förskoleklassen (gäller förskoleklass)
 6. Utveckla elevhälsans arbete (gäller EHT)

Hur vi var och en ska ta oss an arbetet mot målen blir individuellt utifrån var vi befinner oss just nu. Formulera ditt eget mål/bidrag till att arbetslaget ska lyckas med sitt/sina mål.

Har du som medarbetare önskemål/behov av ytterligare personligt mål lägger vi till det med. Det viktiga är att du själv känner att du har möjlighet att göra en progression i ditt uppdrag.

 

Reflektioner
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering Utvärderas inför återkopplingssamtal.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: