Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dibber Medarbetarsamtal 2020 (Solna/Sollentuna)

Skapad 2019-10-31 12:55 av Veronica Lundin
Medarbetare inom Dibber har rätt till ett förberett medarbetarsamtal per år. Medarbetarsamtalen skall bygga på dialog mellan rektor och medarbetare. September-november Medarbetasamtal samt skapa nya mål Februari Check- samtal, ett kortare uppföljning av de mål som sattes vid tidigare medarbetarsamtal April-Juni Resultatsamtal Augusti-September Lönesamtal utifrån arbetsinsats och måluppfyllelse från medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 0 - 0 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Här kommer vi att dokumentera en samtalsöversikt för arbetslaget och för dig.

Välkommen till samtalet

Exempel på saker vi diskuterar på ditt medarbetarsamtal är.

 • Dina reflektioner
 • Dina mål för det kommande året
 • Egna frågor som du vill lyfta
 • Jag "vill" visa (något du är stolt över

Innehåll

 • Samtalsöversikt
 • Allmänt
 • Yrkesskicklighet
 • Initiativ och utveckling
 • Ansvarstagande
 • Samarbete
 • Målformulering

 

Samtalsöversikt för arbetslaget - Nutid Inför samtalet på gruppnivå ska ni läsa igenom frågorna och skriva stödanteckningar enskilt utifrån BAS/verksamhetsplanen
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Samtalsöversikt för arbetslaget - Framtid Inför samtalet på gruppnivå ska ni läsa igenom frågorna och skriva stödanteckningar enskilt utifrån BAS/verksamhetsplanen
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Frågor om dig och ditt arbete Allmänna frågor
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning och utvärdering - arbetslaget
Uppföljning och utvärdering - enskilt

 Används vid reflektionssamtal och lönesamtal vt.

 

Extra ordinär
Medarbetaren överträffar kraven och är framstående i Dibber.
Arbetsprestationen är extraordinär och bästa tänkbara.


Överträffar kraven
Medarbetaren överträffar kraven och är väl ansedd på Snäckbacken.
Arbetsprestationen är hög.


Bra
Medarbetaren uppfyller kraven.
Arbetsprestationen är pålitlig.


Förbättring krävs
Medarbetaren uppfyller nästan kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.


Uppfyller ej kraven
Medarbetaren uppfyller ej kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras..

Frågor om hur du omsätter läroplanen i förskolan Medarbetaren uppfyller kraven på arbetsresultat relaterade till nationella styrdokument och affärsplanens framgångsfaktorer. Läroplanen används i all planering, reflektion och utvärdering. Medarbetaren ska ha ett reflekterande arbetssätt som utgår från barnens/elevernas intresse och gör det möjligt för barnen/eleverna att få känna delaktighet och inflytande. Medarbetaren får barn/elever och vårdnadshavare att känna inflytande i ett nära samarbete.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning och utvärdering

  Används vid reflektionssamtal och lönesamtal vt.

 

Extra ordinär
Medarbetaren överträffar kraven och är framstående i Dibber.
Arbetsprestationen är extraordinär och bästa tänkbara.


Överträffar kraven
Medarbetaren överträffar kraven och är väl ansedd på Snäckbacken.
Arbetsprestationen är hög.


Bra
Medarbetaren uppfyller kraven.
Arbetsprestationen är pålitlig.


Förbättring krävs
Medarbetaren uppfyller nästan kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.


Uppfyller ej kraven
Medarbetaren uppfyller ej kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.

Ansvarstagande för helheten Medarbetaren har förmåga till problemlösning och hanterar detta genom att hitta egna kreativa lösningar, kommer med förslag på lösningar och har kraft att genomföra dem. Medarbetaren visar förändringsvilja liksom engagemang i förändringsarbetet. Medarbetaren kommer med förslag och idéer samt prövar gärna andras förslag och idéer. Initiativförmågan är hög i arbetet med ständiga förbättringar, kvalitetsarbetet, utveckla och förädla hela Snäckbacken.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning och utvärdering

Används vid reflektionssamtal och lönesamtal Vt

 

Extra ordinär
Medarbetaren överträffar kraven och är framstående i Dibber.
Arbetsprestationen är extraordinär och bästa tänkbara.


Överträffar kraven
Medarbetaren överträffar kraven och är väl ansedd på Snäckbacken.
Arbetsprestationen är hög.


Bra
Medarbetaren uppfyller kraven.
Arbetsprestationen är pålitlig.


Förbättring krävs
Medarbetaren uppfyller nästan kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.


Uppfyller ej kraven
Medarbetaren uppfyller ej kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.

Ansvarstagande i egen hemvist/klass Medarbetaren tar på eget initiativ ett personligt ansvar för egna och enhetens arbetsuppgifter. Medarbetaren tar del och förvissar sig om vad som gäller för verksamheten genom att läsa de dokument/informationsbrev som finns för verksamheten och sedan verkar för detta till dess att nya beslut fattas. Medarbetaren förstår vikten av att det ser rent och trevligt uti såväl gemensamma lokaler (förråd) som den egna enhetens. Medarbetaren förstår vikten av att utrymmen som används för verksamheten på bästa sätt ska främja barn/elever. Medarbetaren förvissar sig varje dag om att strukturen bibehålls och plockar undan/tar fram det material som ska finnas framme.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning och utvärdering

Används vid reflektionssamtal och lönesamtal Vt.

 

Extra ordinär
Medarbetaren överträffar kraven och är framstående i Dibber.
Arbetsprestationen är extraordinär och bästa tänkbara.

Överträffar kraven
Medarbetaren överträffar kraven och är väl ansedd på Snäckbacken.
Arbetsprestationen är hög.

Bra
Medarbetaren uppfyller kraven.
Arbetsprestationen är pålitlig.

Förbättring krävs
Medarbetaren uppfyller nästan kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.

Uppfyller ej kraven
Medarbetaren uppfyller ej kraven.
Arbetsprestationen behöver förbättras.

Samarbete Medarbetaren bemöter barn/elever, vårdnadshavare, arbetskamrater, besökare på ett trevligt och respektfullt sätt. Medarbetaren är omtyckt som pedagog av barn/elever och vårdnadshavare samt är en uppskattad arbetskamrat som bidrar till en god arbetsmiljö. Medarbetaren är uppskattad och övriga kollegor uttrycker att de uppskattar att arbeta med denne.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning och utvärdering

Efter genomfört samtal har vi gemensamt sett och utsett område/områden att arbeta mot under kommande läsår.

Kompletterande frågor
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning och utvärdering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: