Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knivsta kommun Förskoleklass

Skapad 2019-11-08 13:24 av Shokhan Abdulrahman Majid
Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i Knivsta kommuns förskoleklasser.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mina intressen och styrkor, och hur det är att vara i skolan.

Om Mig
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min skolsituation

Normer och värden

Sä här känner jag mig om att

Ansvar och inflytande

Så här känner jag mig om att

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Mitt lärande

>

I förskoleklassens undervisning möter man barnen där de är genom att stötta och uppmuntra, men man ställer inga formella krav på att de ska ha nått en viss nivå. Vad som är viktig kunskap för en sexåring är inte nödvändigtvis detsamma som det vi traditionellt förknippar med de första stegen i skolan – att lära sig läsa, skriva och räkna. För en sexåring kan viktig kunskap också vara att i sin egen takt och utifrån sina egna behov få lära känna skolans värld och därigenom förvärva en trygghet, en lust och en nyfikenhet inför ett fortsatt lärande. Det är också detta ditt barn ska ha med sig inför grundskolans första år. Som förälder kan du alltid ställa frågor – ingen fråga är för liten eller för stor. Det är viktigt att skolan samarbetar med hemmen, och även föräldrarna ska kunna ha inflytande över verksamheten i skolan. Du kan alltid be om ytterligare information eller på annat sätt visa intresse för ditt barns och förskoleklassens verksamhet. När alla samverkar blir förutsättningarna bättre för att ditt barns tid i förskoleklassen blir den tid av lust, lek och lärande som den är avsedd att vara.

Mitt lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är en dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare om hur eleves fortsätta lärande kan främjas. Vad kan elev, lärare respektive vårdnadshavare bidra med och ta ansvar för? Före utvecklingssamtalet gör elev, lärare och föräldrar förberedelserna här via internet.

Utvecklingssamtal
Avslutande frågor i förskoleklassen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: