👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal för Östhammars kommuns förskoleklasser

Skapad 2019-11-14 02:30 av Joakim Svensson
Utvecklingssamtalsunderlag för förskoleklass. Detta underlag används vid utvecklingssamtalet på vårterminen.
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Syftet med samtalet är att elev, vårdnadshavare och lärare ska mötas och tillsammans diskutera hur eleven trivs och utvecklas i skolan. För att ge eleven bästa möjliga förutsättningar i skolan är det viktigt att skolan får veta hur eleven upplever sin skolsituation.

Under fliken Samtalet hittar du skolans beskrivning av ditt barn.

Samtalet kommer att äga rum på skolan och beräknas ta mellan 20-30 minuter, behöver vi mer tid för samtalet kommer vi att boka en ny tid.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under vårterminen har vi utvecklingssamtal i förskoleklassen. Utvecklingssamtalet är ett tillfälle att kommunicera kring den enskilde elevens styrkor, intressen, behov mm. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Eleven i nuläget
  • Utveckling och lärande
  • Trygghet och trivsel

Som avslutning kommer vi överens om vad som är viktigast att fokusera på kommande period. Detta dokumenteras under fliken "Målsida".

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Eleven i nuläget Här beskriver lärare och elev hur nuläget är i skolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling och lärande Här beskriver läraren elevens olika förmågor.
Namn
Kommentar…
Trygghet och trivsel Här nedan följer ett antal miljöer/platser som eleven möter under sin skoldag.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här dokumenterar vi de utvecklingsområden som vi eventuellt har kommit överens om under samtalet. Detta följs upp vid nästa samtal om vi inte kommer överens om annat.