Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolan Äventyret - Utvecklingssamtal

Skapad 2019-11-15 12:11 av Anna Lundin
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varför utvecklingssamtal?

Skollagen, SFS 2010:800, kap. 8 § 11

Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal).

Förskolans läroplan, Lpfö 18, kapitel 2.4 Förskola och hem

Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

Unikum - ett verktyg för att dokumentera ditt barns lärande och utveckling

 • skapar en länk mellan förskola och hem
 • tydliggör förskolans läroplan (Lpfö 18)
 • skapar förutsättningar för vårdnadshavare att aktivt kunna ta del av barnens pedagogiska dokumentation
 • tydliggör barnets lärande över tid

Syfte och mål för förskolan

 • att synliggöra barnets utveckling och lärprocesser
 • att tillsammans med vårdnadshavare främja varje barns utveckling
 • att i dialog med vårdnadshavare samla kunskap om barnet för att på så sätt få en bättre helhetsbild av barnet
 • att vårdnadshavarna blir delaktiga och för möjlighet att påverka verksamheten och barnets situation inom ramen för förskolans läroplan
 • använda verktygen som en del i förskolans systematiska kvalitetsarbete

Syfte och mål för barnet

 • att ge det enskilda barnet bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas rikt och mångsidigt
 • att barnet känner sig sett, hört och respekterat för den den är
 • att barnet bättre kan se och förstå sitt eget lärande
 • att barnets kunskaper och intressen tas tillvara och utvecklas
 • att barnet utmanas och får hjälp och stöd i sin utveckling

Samtalets innehåll och genomförande

 • Pedagogen berättar hur barnet upplevs på förskolan och lyfter fram dess styrkor. Pedagogen delar med sig av dokumentation på barnet och för en dialog med vårdnadshavaren kring denna.
 • Pedagogen beskriver hur förskolan arbetar för att stimulera barnets utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan och uppdrag.
 • Utgår från den potential som finns hos barnet och hur förskolan arbetar för att utmana och stödja barnets fortsatta utveckling och lärande.
 • Övrigt Ni vårdnadshavare önskar prata om.

Varmt välkomna!

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Normer och värden
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Vad har jag för dokumentation?

Hur har jag kommunicerat detta med arbetslaget?

Omsorg, utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Vad har jag för dokumentation?

Hur har jag kommunicerat detta med arbetslaget?

Barnets upplevelser av sin vistelse i förskolan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barns delaktighet och inflytande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Vad har jag för dokumentation?

Hur har jag kommunicerat detta med arbetslaget?

Verksamheten: vad gör vi just nu. exempelvis tema
Språk
Namn
Kommentar…
matematik
Värdegrund
Entreprenöriellt lärande/skapande
Rörelse och musik
Natur och teknik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: