Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Skogstorpsområdet

Skapad 2019-11-19 07:59 av Tracy Rush
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Så fort tider är satta så klickar du på Planering klar!

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtalet har du med din närmaste chef. Samtalet består av tre delar: uppföljningssamtalet som blickar tillbaka, nuläget och medarbetarsamtalet som blickar framåt.

För att samtalet ska bli meningsfullt och leda till ett bra underlag för lönesättningen är det viktigt med förberedelser. Du behöver reflektera över ditt arbete utifrån arbetsplatsens mål och kriterier för läsåret.

Vi kommer att samtala om progressionen i din undervisning utifrån de individuella handlingsplaner du arbetat med enligt Utbildning Falkenberg, exempelvis i ÄDK. Vad nytt har du prövat och vilket är ditt lärande av detta?

Välkommen!

Maths, Karin, Ann-Charlotte, Tracy och Lisa

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Uppföljningen tar sin utgångspunkt i Utbildning Falkenbergs mål för förbättrad undervisningskvalitet och lönekriterierna.

Uppföljning Förbered uppföljningssamtalet genom att svara på frågorna nedan. Tänk på att du har möjlighet att ge konkreta exempel i form av bilagor.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ytterligare information Ev. bilaga/bilagor

Tänk igenom din arbetssituation och fyll de tre punkterna kring ditt nuläge

Vi samtalar kring ditt nuläge i förhållande till:

  • arbetsbelastning
  • hälsa
  • relationer
Arbetsbelastning
Namn
Kommentar…
Hälsa
Namn
Kommentar…
Relationer
Namn
Kommentar…
Ytterligare information Ev. bilaga/bilagor

Prioriterade lönekriterier för kommande år

Vilka delar vill du utveckla för att skapa progression i din egen profession, inom formativ undervisning, inkluderande undervisning och kollaborativt lärande?

Lönekriterier

  1. Välj lönekriterie
  2. Namge ditt utvecklingsområde där det står "Överenskommelsens titel"
  3. Klistra in lönekriteriet du har valt i rutan där det står "Skriv en beskrivning av överenskommelsen här"
  4. Svar på frågorna

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering - diskuteras innan nästa års mål tas fram.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: