Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetardialog på Sverkerskolan LÅ 19/20

Skapad 2019-11-26 11:17 av Johanna Wallin
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 25 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

Medarbetardialog sker vid många tillfällen under hela året och innefattar små och stora avstämningar med din närmaste chef utifrån individuella behov. Utifrån denna mall genomför vi ett strukturerat samtal för alla medarbetare och i det ingår: 

 • Samtal kring din arbetsmiljö och trivsel.
 • Egen analys av den egna prestationen relaterat till ditt bidrag i verksamhetsplanegruppen för att uppnå skolans gemensamma mål. Hur du i övrigt arbetar mot målen såsom de uttrycks i verksamhetsplanen.
 • Egna exempel som stödjer din bedömning hur väl du uppfyller kriterierna grund, bra, mycket bra och excellent ur olika aspekter utifrån matris för din yrkesgrupp eller, där det inte finns, kommunens övergripande lönekriterier. Vi kommer även att prata om prestation kopplat till beteende.
 • Hur du arbetar för att förbättra kvalitéer som uttrycks som önskvärda i bedömningsstöd/lönekriterier.
 • Tänk på att du kan koppla t.ex. exempel på en pedagogisk planering till samtalet för att visa kvalitéer i ditt arbete. Vad du kopplar bör du avgöra utifrån det du arbetar med i verksamhetsplanen och kriterierna i bedömningsmatrisen.

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till de väsentliga dokumenten för skolans verksamhet:

 • Verksamhetsplan (innevarande läsår)
 • Likabehandlingsplanen, Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt beskrivning av hur denna utformas
 • Verksamhetsbeskrivning (A-Ö på Sverkerskolan)
 • Elevhälsoplan med verktygslåda och övriga bilagor
 • Utbildningsbeskrivning på Sverkerskolan (under utarbetande)
 • Information till vårdnadshavare
 • Arbetsmiljöhandbok

Du bör också vara insatt kring din roll som medarbetare i Uppsala kommun. 2018 har Uppsala kommun tagit fram en ny värdegrund som du hittar via Insidan. Där finns filmer och text som beskriver denna som du bör orientera dig kring som medarbetare. 

Arbetssituation

Det här samtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter: uppdrag, hälsa och medarbetarskap. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. Har du någon bisyssla markerar du även detta.  

 

Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Dialog kring prestation och beteenden

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen. Den har du fått kopplad till dig här i Unikum. Du markerar vilken nivå du anser att du presterar på (detta läsår) i de olika aspekterna. 

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen. Kom ihåg att t.ex. systematisk utveckling av lärarens arbetsmetod är ett grundkrav enligt skollagen.

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen i den box du tillhör.

Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Namn
Kommentar…
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: