Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal skolchef-medarbetare, Öckerö

Skapad 2011-10-31 07:38 av Torben Ferm
Mall för medarbetarsamtal skolchef - medarbetare i Öckerö kommun.
Medarbetarsamtal 16 - 66 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mål och resultat

Nuläge
Framtid

Organisation

Organisation

Relation medarbetare och skolchef

Skolchefens ledarskap
Skolchefens förväntningar

Omvärld och utveckling

Omvärldsutveckling

Hälsa och arbetsmiljö

Arbetsmiljö
Hälsa

Medarbetarsamtalet

Inför medarbetarsamtalet
Reflektioner
Utvärdering

Utvärderas inför nästa medarbetarsamtal.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: