👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsävjaskolan åk. 4

Skapad 2019-12-04 04:35 av Zandra Boivie
Grundskola 10 - 10
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

I denna mall finns endast frågor om övergångar. Gå direkt till fliken övergångsfrågor.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Nytt avsnitt Här fyller du i ditt nuläge för vårterminen. Tänk efter hur det har gått och vad du behöver göra för att lyckas i ditt arbete.

Frågor till eleven. Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Min tid i grundskolan
Om mig själv
Tankar om framtiden