Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mjölby kommun grundskola årskurs 7-9

Skapad 2019-12-10 11:00 av Utbildningsförvaltningen Mjölby
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling.

Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen

  • hur arbetet med tidigare överenskommelser har gått

  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden samt hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Lgr 11 kapitel 2 Skola och hem
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande
Lgr 11 kapitel 2 Bedömning och betyg
Samlad info om kunskapsutveckling och studiesituation.

Överenskommen utvecklingsplan

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med mentor. Planen utvärderas när vi har nästa utvecklingssamtal.

Utvärdering

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en mindre övergripande stödinsats som normalt går att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för ordinarie undervisning. Elevens lärare fattar beslut om extra anpassningar. 

Individnivå

För att öka din möjlighet att nå kunskapsmålen ska följande extra anpassningar användas i undervisningen i skolan:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: