Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyllinges förskolor - Medarbetarsamtal/Återkopplingssamtal 2020-21

Skapad 2019-12-11 10:16 av Jennie Gustafsson
Medarbetarsamtal med Fyllinges medarbetare i förskolan.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal!

Dina förberedelser sker genom att du går igenom underlaget och gör anteckningar under de olika flikarna. Varje medarbetare har ett eget underlag och det är bara du och din chef som har tillgång till dokumentet.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet" med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast en vecka innan samtalet.

När du är klar, klickar du på ”Förberedelse klar” och jag som chef kan då börja förbereda mig. Har du inte klickat på ”Förberedelse klar” tre arbetsdagar före vårt samtal kommer jag att göra det och detta innebär att dokumentet blir låst för dig.

 Hjärtligt välkommen!

 

Allmän information om medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och mig som chef.

Ett medarbetarsamtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl, vilket bidrar till en bra grund för dialog.

Syftet med samtalet är att du ska veta hur du kan bidra till att utbildningens resultat förbättras och undervisningens måluppfyllelse ökar. Vi samtalar därför om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation och du får möjlighet att förmedla dina tankar om förskolans utbildning och undervisning samt bidra med dina idéer och förbättringsförslag.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Pyramiden för logiska förändringsnivåer: Här utgår vi från valt citat i högre syfte, identitet, föreställningar/antaganden, förmågor/färdigheter, beteenden, omgivning och lärmiljö som du vill "ruska liv i".

Förbered dig genom att tänka kring hur du kan bidra till Halmstads kommuns tre målbilder och enhetens identifierade utvecklingsområden:

  • Vi har ett demokrati och utbildningsuppdrag - Vi utbildar världsmedborgare, alla barn får det stöd och de utmaningar det behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt
  • Vi har en idé om lärande – vi lär tillsammans i inkluderande, meningsskapande, kreativa och utmanande och undersökande lärmiljöer.
  • Vi har en idé om utveckling - i våra förskolor undersöker vi effekterna av vår undervisning och utvecklar undervisningen i ett kollegialt lärande. 

Förbered dig också genom att läsa och reflektera över lönekriterierna. Vi kommer också att se över kvarvarande semesterdagar och komptimmar.

Lönekriteriet Samverkan - kunskapsintegration och kollektiv intelligens Jag utmanar och låter mig utmanas i mitt yrkesutövande av såväl kollegor som av andra yrkesgrupper, har ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och andra yrkesgrupper samt bidrar aktivt vid möten
Lönekriteriet Utveckling Jag bedömer vilken effekt olika insatser har haft och anpassar det fortsatta arbetet därefter. Jag tillägnar mig forsknings- och utvecklingsarbeten, reflekterar systematiskt över mitt arbete, enskilt och tillsammans med andra, samt bedömer mitt eget och verksamhetens behov av kompetensutveckling.
Lönekriteriet Mötet med barn, elever, föräldrar, medarbetare, kollegor och kunder = X Jag anpassar verksamheten till x i överensstämmelse med styrdokumenten, har höga och positiva förväntningar på x utveckling. Jag kommunicerar vilka kunskaper x ska utveckla och hur dessa ska visas och vad som ligger till grund för bedömning och hur verksamheten ska genomföras.
lönekriteriet Ledarskap/medarbetarskap Jag leder och organiserar arbetet för en god lärandemiljö, visar förståelse för och värdet av mångfald och verkar för en jämställd miljö samt skapar relationer och ömsesidig respekt.
Hälsa och arbetsmiljö Hur är din hälsa, hur mår du? Balans privatliv och arbetsliv? Har du tillräckliga förutsättningar att göra ett bra arbete? Något som behöver åtgärdas i arbetsmiljön?
Övrigt

Medarbetarmål:

Medarbetarmål sätts utifrån:

1. din NÖHR; att ta ansvar för att i tanke, känsla, handling gå i riktning mot det önskade läget
2. individuellt mål kopplat till din roll och enhetens identifierade utvecklingsområde

Lönekriterierna är stöd för att bedöma den sammantagna arbetsprestationen under året.

 

 

Dina mål
Återkoppling/uppföljning Här kan du synliggöra du den process som rör dina medarbetarmål. Detta utgör ett viktigt underlag inför ditt återkopplingssamtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: