Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vaxholm samtalsmall Grundskola år 8-9 (Ny 2020)

Skapad 2019-12-11 11:37 av Gunilla Malmberg
Grundskolemall med övrig utveckling. Omdömen skrivs under "Kunskaper". Anpassad efter nya Allmänna råden (Nov 2013)
Grundskola 14 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • Saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • Vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • Vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förberelselser inför samtalet

Min utveckling

Frågor kring elevens utveckling i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola "Övergripande mål och riktlinjer" finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

 

Normer och värden
Trivsel och trygghet
Kunskap
Namn
Kommentar…
Ansvar och inflytande
För dig som går på Fritids
Mitt lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Det här vill jag ta upp på samtalet
Namn
Kommentar…

Överenskommelser - Framåtsyftande pplanering

På den här sidan finns beskrivning av de mål vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera på att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Så här ska vi arbeta för att nå målet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering

I samband med utvärderingen uppdaterar mentorn måltrappan som bekräftelse på att målet är uppnått.

Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: