Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Eklanda förskolor - lönekriterier 2020

Skapad 2019-12-11 03:25 av Pernilla Berntsson
Lönekriterier - självskattning inför lönesamtalet
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Bidrag till verksamheten Mål och resultat

• Deltar i arbetet att utforma delmål och aktiviteter för verksamheten
• Bidrar till verksamhetens måluppfyllelse
• Visar förmåga att prioritera utifrån uppsatta mål
• Återkopplar, utifrån verksamhetens behov, till chefen om hur arbetet fortlöper
• Deltar i verksamhetens förändringsarbete och bidrar till bästa möjliga Mölndal

Bidrag till verksamheten Arbetsinsats

• Kvaliteten på utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
• Mängden utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
• Arbetar med barnens bästa i fokus, utifrån givna ramar

Yrkesskicklighet Fackmässiga kunskaper

• Har bred, djup och uppdaterad kunskap
• Uppvisar skicklighet i utförandet av olika arbetsuppgifter och är ett stöd för arbetskollegor och chef med sitt kunnande

Yrkesskcklighet Arbetsmetodik

• Har ett yrkesskickligt handlag och behärskar olika arbetstekniker
• Planerar, organiserar och genomför arbetsuppgifter effektivt

Medarbetarskap Ansvarsatagande

• Är pålitlig och tar ansvar för det egna arbetet
• Tar ansvar för verksamhetens gemensamma resultat
• Är en god ambassadör för verksamheten och Mölndals stad

Medarbetarskap Initiativtagande

• Är självgående och kan leda sitt eget arbete, men vet också att ta hjälp vid behov
• Arbetar lösningsfokuserat och agerar konstruktivt
• Tar initiativ till förbättringar av arbetssätt och lär av erfarenheter

Medarbetarskap Engagemang

• Visar intresse för att verksamheten fungerar väl och är medskapande
• Deltar aktivt vid APT och i olika arbetsgrupper
• Tar ansvar för sin egen utveckling inom verksamhetsområdet och tar sig an utmaningar

Socialt samspel Samarbetsförmåga

• Visar förtroende för kollegor och chef
• Delar med sig av information, kompetens och erfarenheter
• Ger kollegor konstruktiv feed-back
• Är öppen för att ta emot feed-back på den egna arbetsinsatsen
• Bidrar till en trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen och tar ansvar för en fungerande grupp

Socialt samspel Bemötande

• Har ett professionellt förhållningssätt i mötet med barn, vårdnadshavare samarbetspartners och andra inom staden
• Visar lyhördhet och är tillmötesgående i kontakten med barn, vårdnadshavare samarbetspartners och andra inom staden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: